EFRR kolor poziom 800

Oferujemy

 • badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody objęte monitoringiem kontrolnym i przeglądowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • kontrolę jakości ścieków i osadów ściekowych dla potrzeb wewnętrznych Zakładów Przedsiębiorstwa oraz klientów zewnętrznych,
 • pobieranie próbek wody i ścieków

Posiadamy

 • Zatwierdzenie Laboratorium przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach do wykonywania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia według Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz pobierania próbek do badań,
 • wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z dużym doświadczeniem
 • kompletne wyposażenie niezbędne do wykonywania badań, cały sprzęt jest ewidencjonowany i nadzorowany, posiada zapewnioną spójność pomiarową z międzynarodowymi  jednostkami miar.

Wykonujemy badania z zakresu

 • - Monitoringu kontrolnego wód podziemnych (badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne)
 • - Monitoringu przeglądowego wód podziemnych (badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne)
 • - Badania ścieków i osadów ściekowych
 • - Pobieranie próbek do badań
 • - Opracowanie wyników badań

OFERTA

Nasza oferta skierowana jest do gmin, małych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych w zakresie:

 • badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 • badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody wymaganych przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • badań fizyko-chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi, wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
 • badań fizyko-chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi, wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Zapewniamy Państwa, że wyniki badań uzyskiwane w naszym Laboratorium są rzetelne, obiektywne, wiarygodne oraz objęte  nadzorem systemu jakości.

© 2017 PGKiM Ryki