EFRR kolor poziom 800

Podstawowym celem działalności Zakładu Transportu i Oczyszczania jest:

  • Odbiór od klienta i transport stałych odpadów komunalnych.
  • Zarządzanie i eksploatacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
  • Oczyszczanie letnie (zamiatanie) ulic, chodników, placów, alejek parkowych oraz parkingów.
  • Mechaniczne i ręczne odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości nawierzchni jezdni,  chodników , parkingów i alejek parkowych.
  • Usługi transportowo-sprzętowe.
  • Sprzedaż piasku.

 

DOKUMENTY I WNIOSKI

Komunikaty ZTiO

© 2017 PGKiM Ryki