EFRR kolor poziom 800

K O M U N I K A T 

z dnia 02.11.2023r

 

PGKiM w Rykach Sp. z o.o., informuje iż w dniach 06-10.11.2023r., na Stacji Uzdatniania Wody
w Rososzy będzie przeprowadzana modernizacja stacji polegająca na wymianie złóż filtracyjnych
w zbiornikach uzdatniających wodę. W związku z powyższym mogą wystąpić chwilowe przerwy
w dostawie wody lub dostawa wody do odbiorców  o obniżonym ciśnieniu. Z uwagi na wykonywane prace  PGKiM w Rykach Sp. z o.o. , zwraca się z prośbą do mieszkańców dla których woda dostarczana jest z ujęcia SUW Rososz o oszczędne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia. Z SUW Rososz zasilane są następujące miejscowości: Rososz, Leopoldów, Budki Rososz, Kruków, Zalesie Kolonia, Zalesie, Oszczywilk, Brusów, Lasocin, Ryki (łącznik ulicy Sadowej i Młynarskiej), Ryki ulica Królewska ( od nr 147D do nr 166 ).

W przypadku pogorszenia jakości wody prosimy zaistniałe sytuacje zgłaszać pod numerem telefonu 669-115-110 (telefon całodobowy).

Za zaistniałe utrudnienie przepraszamy.

Z poważaniem

Kierownik ZWiK

                                                                                               Kujda  Tomasz

© 2017 PGKiM Ryki