EFRR kolor poziom 800

Przedmiot działalności

Obecnie przedmiotem działalności Spółki jest:

 • zaopatrywanie miasta i gminy w wodę
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych
 • prowadzenie składowiska odpadów
 • transport i zbiórka odpadów stałych, selektywnie zebranych oraz zmieszanych
 • prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • konserwacja i utrzymanie czystości w mieście
 • prowadzenie akcji zimowej
 • administrowanie i czuwanie nad właściwą eksploatacją budynków Wspólnot Mieszkaniowych i lokali gminnych
 • produkcja i sprzedaż energii cieplnej
 • usługowe udostępnianie myjni samochodowej
 • administrowanie majątkiem Spółki
 • wykonywanie specjalistycznych badań wody i ścieków.

Wszystkie wymienione zadania, z właściwym sobie oddaniem wypełnia załoga licząca 70 osób.

Nasza misja

Naszą wizją jest osiągnięcie miejsca w pierwszej trójce pod względem liderów ochrony środowiska wśród firm komunalnych Województwa Lubelskiego.

Za mniej dajemy więcej Za tak niską cenę Dajemy rzeczy bezcenne: Środowisko i jego zasoby

Nasza misja

Istniejemy po to, aby służyć naszym klientom, przewidywać ich potrzeby i dawać im więcej niż oczekują

Nasza wartość
© 2017 PGKiM Ryki