EFRR kolor poziom 800

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu
Tomasz Pośpiech
Prokurent, Główna Księgowa
Barbara Wiśniewska

 

Rada Nadzorcza

Bieżącą pieczę nad funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący
dr Ryszard Nowak
Wiceprzewodniczący
Dariusz Warowny
Członek
Witold Fijołek
Członek
Stanisław Kuśmierczyk
© 2017 PGKiM Ryki