EFRR kolor poziom 800

K O M U N I K A T 

z dnia 23.10.2020r.

Aktualizacja do komunikatu z dnia 16.10.2020r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi od dnia 
16.10.2020r. (tj. piątek) do 25.10.2020r. (tj. niedziela)

rozpoczęto chlorowanie wody  podawanej ze 
Stacji Wodociągowej w Bobrownikach dla miejscowości: Bobrowniki, Kleszczówka, Podwierzbie i Sędowice. Zawartość chloru w wodzie będzie monitorowana na bieżąco celem nieprzekroczenia zawartości określonejw rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017poz.2294).

Za powyższe niedogodności serdecznie przepraszamy.

                                                        Kierownik ZWiK

                                                          inż. Kujda  Tomasz

© 2017 PGKiM Ryki