EFRR kolor poziom 800

K O M U N I K A T 

z dnia 26.04.2022r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami związanymi
 z prowadzonym remontem sieci wodociągowej
na osiedlu  Jana Pawła II w dniu 27.04.2022r. nastąpi przerwa
w dostawie wody z sieci wodociągowej dla mieszkańców osiedla zamieszkałych przy ulicach: Jana Pawła, Kowalskiego, Skotnickiego, Szarych Szeregów, Prusa, Nałkowskiego, Żeromskiego. Prosimy
o zaopatrzenie się w wodę do celów konsumpcyjnych w ilości 5l/dobę na osobę w gospodarstwie domowym oraz zachowanie paragonów
za zakupioną wodę. Woda do celów gospodarczych będzie
do pobrania z beczkowozu, który zostanie ustawiony na
ul. Jana Pawła II lub po zgłoszeniu potrzeby wody do celów gospodarczych będzie dostarczona przez PGKiM w Rykach
w workach 5 litrowych. Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy. Prace będą prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców.

                                                        Kierownik ZWiK

                                                          inż. Kujda  Tomasz

© 2017 PGKiM Ryki