EFRR kolor poziom 800

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu
Tomasz Pośpiech
Prokurent, Główna Księgowa
Barbara Wiśniewska

 

Rada Nadzorcza

Bieżącą pieczę nad funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący
dr Ryszard Nowak
Sekretarz
dr Ryszard Gajewski
Członek
Robert Kulik
Członek
Henryk Kurzep
© 2017 PGKiM Ryki